@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวกู่กาสิงห์

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ติดตามการเตรียมความพร้อมการติดตามงานของนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้1. หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวกู่กาสิงห์2. กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่3. สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัยจำกัด (สาขานกเหาะ)โดยได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)