@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหม้า

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 21เมษายน 2559 เวลา 14.30น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)