@ ร้อยเอ็ด @ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 3 บ้านหนองหญ้ารังกา

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 3 ณ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พี่น้องบ้านหนองหญ้ารังกา ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)