@ ร้อยเอ็ด @ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 3

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 3 ณ บ้านสูงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พี่น้องบ้านสูงยางให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)