@ ร้อยเอ็ด @ การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 บ้านเทพารักษ์ ม.9

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 พร้อมคณะ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านเทพารักษ์ ม.9 ต.พนมไพร อ.พนมไพร และเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)