@ ร้อยเอ็ด @ การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 2

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านบะยาว หมู่ที่ 2 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก โดยมี นายวิธรัช รามัญนายอำเภอหนองพอก นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พี่น้องบ้านกกโพธิ์ ให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกิจกรรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)