คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม กิจกรรม “มหกรรมนวัตกรรมข้าวหอมมะลิอาเซียน” ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ดำเนินงานการประกวดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค

” @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ” วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วย นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด