คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์วิถีร่วมสมัย ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีร่วมสมัย ส่งเสริมการกระจายรายได้ในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

(18/06/2563)