ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรม:ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

พช.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : ร่วมประชุมเตรียมการจัดการเเสดงเเละจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีปีใหม่เเละกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๖​ เเละการจำหน่ายสินค้าในตลาดปันสุขร่วมกับบริษัท ธีรภาดาปิโตรเลียม จำกัด