ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

พช.ร้อยเอ็ด ลุยจัดคลินิกบรรเทาหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยม และติดตามกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านน้อยหนองโน หมู่ที่ 13 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก