ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอีง่อง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พบปะ สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกสตรี เพื่อการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน