ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรเครือข่าย โคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัทไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 จังหวัดร้อยเอ็ด

พช.ร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี ๒๕๖๕ สร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดินสำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ๗๖ จังหวัด (วันที่๓)