ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ “คบค.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แบบบูรณาการ” กิจกรรม การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs