ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2563 ครบรอบปีที่ 58 และก้าวสู่ปีที่ 59

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมสำรับอาหารพื้นถิ่นสู่สากล จังหวัดร้อยเอ็ด “คักเนาะ นวัตวิถี ที่ร้อยเอ็ด”ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563