พช.ร้อยเอ็ด : เตรียมความพร้อมกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้าร่วมโครงการจัดเเสดงเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เเละงานหัตกรรมชุมชน

💠💠 พช.ร้อยเอ็ด : เตรียมความพร้อมกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้าร่วมโครงการจัดเเสดงเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เเละงานหัตกรรมชุมชน

💠 วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐​ น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด​ มอบหมาย​ให้นางราณี วงศ์ลุน ผู้​อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายธนศักดิ์ เเสงภารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าเยี่ยมชม​เตรียมความพร้อมกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจัดเเสดงเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เเละงานหัตกรรมชุมชน ดังนี้ ๑.) กลุ่มเมืองไม้บาติก นายต่อศักดิ์ สุทธิสา หมู่ ๒ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๒.) กลุ่มทอผ้าไหม ลัลณ์ลลิล หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะพูดคุยกับประธานเเละสมาชิกของกลุ่ม​ เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ในการจัดเเสดงเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เเละงานหัตกรรมชุมชน ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#OtopCity2022
#ผ้าไทยร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)