พช.ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร และโคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัท ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 (ปตท.ทางไปอำเภอโพนทอง หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด)

💠💠 พช.ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร และโคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัท ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 (ปตท.ทางไปอำเภอโพนทอง หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด)

💠 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมร่วมกับเครือข่าย OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร และโคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัท ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 (ปตท.ทางไปอำเภอโพนทอง หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด)

💠 ด้วย สถานีบริการน้ำมันบริษัท ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 ร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า OTOP ให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยทางสถานีให้ใช้พื้นที่ โดยไม่คิดค่าบริการ ในระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2565 และได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์และคัดสรรผู้จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าโคก หนอง นา ที่มีศักยภาพนำสินค้ามาจำหน่าย

💠 โดยมี นายสมหวัง สุตะคาน ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตร และโคก หนอง นา ณ สถานีบริการน้ำมันบริษัท ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สาขา 2 (ปตท.ทางไปอำเภอโพนทอง หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด) ซึ่งกำหนดจัดเตรียมสถานที่ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)