พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ ) มอบดอกไม้และของที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

💠 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ ) มอบดอกไม้และของที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบพระพุทธรูปเพื่อเป็นของที่ระลึกและมอบดอกไม้ ให้แก่ นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๒ อาคาร ๓ ชั้น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ ) เป็นตัวแทน นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และกล่าวขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ด้วยดีเสมอมา ซึ่งทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการระดับจังหวัด พร้อมอวยพรให้มีความสุขในวัยเกษียณอายุราชการสืบไป
💠 ในการนี้ นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมมอบดอกไม้และอำลาข้าราชการเกษียณอายุราชการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี💠
ภาพ-ข่าว/เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)