พช.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดพิธีและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายศักดา ศิวิแว่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)