พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมศักดิ์ วิเชียรสาร บิดานางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมศักดิ์ วิเชียรสาร บิดานางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิรัตน์ ราชชารี ปลัดอาวุโส อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมศักดิ์ วิเชียรสาร บิดานางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๓
บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกำหนดสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น.และกำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดอุทยานแสงสำราญธรรม ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณพ่อสมศักดิ์ วิเชียรสาร อายุ ๗๕ ปี บิดาพัฒนาการอำเภอหนองพอก (นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา )จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
การสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ โดยมีผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานและรับฟังสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้

ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมแด่ผู้วายชนม์
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด #ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)