พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดตลาด “ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร”

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดตลาด “ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร”
💠วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด “ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร” ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
💠กองพลทหารราบที่ ๖ ได้จัดสถานที่ภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็น “ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร” ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาดและพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนรอบค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และประชาชนทั่วไป นำสินเค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค มาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ และช่วยให้กำลังพลและครอบครัว มีรายได้เสริมจากการจำหน่ายสินค้า ซึ่งมี พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชน ชุมชนรอบค่ายฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจ นำสินค้า มาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
💠💠ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิด “ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร” ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)