พช.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเรื่องลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเรื่องลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา เวลา ๑๑.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเรื่องลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. หนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”
๒. การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเรื่องลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)