พช.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตัดหญ้าสนามฟุตบอล และเก็บกวาดใบไม้บริเวณภายในโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)