พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช.รอ.ปี ๒๕๖๔ ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ร้อยเอ็ด

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช.รอ.ปี ๒๕๖๔ ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ร้อยเอ็ด
วันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา วรพันธ์ ประธานชมรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและร่วมถวายผ้าป่า จตุปัจจัย และชุดรับแขกร่วมทำบุญโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนโดยร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ ร้อยเอ็ด
ณ วัดบ้านหนองบัวเลิง บ้านหนองบัวเลิง ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิก สอ.พช.จังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะกับพี่น้องชุมชนบ้านหนองบัวเริงได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนโดยเป็นกิจกรรมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนในสนับสนุนงบประมาณให้สมาชิกได้จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดโดยมีนางพัชรินทร์ แสนวงษ์ พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในนามชมรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ร้อยเอ็ดร่วมถวายผ้าป่า จตุปัจจัย และถวายชุดรับแขกให้กับวัดบ้านหนองบัวเลิง ตำบลป่าสังข์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็โดยมีผู้ นำชุมชนพร้อมญาติติธรรมชาวบ้านหนองบัวเริงร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)