ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามงานพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามงานพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ดังนี้
1. ติดตามกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าขาวม้า หมู่ 12 บ้านหนองบัวบาน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ที่ข้าร่วมประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ที่ 12 โดยท่านผู้ตรวจราชการได้กล่าวชื่นชมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้มีการทำจริง ขยายผล “แม่ทอ พ่อตัด ลูกเย็บจักรผลิตเศษผ้ามหัศจรรย์” นายได้งาน ชาวบ้านได้หน้า กลุ่มทอผ้าได้เงิน
2. ติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองแคน บ้านสวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
3. ติดตาม เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้เช้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านจานเหนือ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
💠 💠 ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมคณะท่านผู้ตรวจราชการ โดยมี นางพัชรินทร์ แสนวงษ์ พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ ให้การต้อนรับ
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….สนง.เลขาฯ อกส.จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)