จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด “ตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ให้แก่ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด “ตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ให้แก่ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)