จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันศุกร์ที่  8  มกราคม  2564 เวลา 09.00  น. นายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

💠 ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวชี้แจงขั้นตอนการจัดพิธีการต่อประธาน ทั้งนี้นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ นำตัวแทนกลุ่มทอผ้าเข้าร่วมพิธี รวมจำนวน ทั้งสิ้น 24 คน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญใหม่และสื่อความหมายถึง        การส่งมอบความรัก และความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

💠 💠 💠 💠

💠 ภาพ/ข่าว  โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  สพจ.ร้อยเอ็ด 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)