พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 💠 วันอังคารที่  13  ตุลาคม 2563 เวลา 07.00  น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังสี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพสกนิกรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี  ในครั้งนี้ นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นายชำนาญ  สมบูรณ์   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   กิจกรรมที่ 1  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระสงฆ์ จำนวน 89 รูปออกรับบิณฑบาต  กิจกรรมที่ 2  พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ในเวลา  08.00  น.   กิจกรรมที่  3  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในเวลา  18.30  น.    ณ  หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 💠 💠 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)