นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2563 ครบรอบปีที่ 58 และก้าวสู่ปีที่ 59

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good :องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2563 ครบรอบปีที่ 58 และก้าวสู่ปีที่ 59 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาพี่น้องพัฒนาชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงความรักในสถาบัน องค์กร และงานของกรมการพัฒนาชุมชน
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นิมนต์ พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต/สาวะลี) เจ้าคณะภาค 10 พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า และเจริญพุทธมนต์ ประพรมน้ำมันเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านสารอธิบดีกรมการพัมนาชุมชน เพื่อในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2563 หลักจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี
💠 โดยกิจกรรมในวันนี้ นายมงคล ปัตตา อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปัญญา วรพันธ์ อดีตพัฒนาการจังหวัดสกลนคร นายองอาจ เพิ่มชีวา อดีตพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อาวุโส ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
💠💠 💠💠

(Visited 1 times, 1 visits today)