นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม  2563  ครั้งที่ 6/2563

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม  2563  ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ด  เข้าประชุมโดยพร้อม ก่อนวาระการประชุมทุกคนในที่ประชุมได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน  ร่ามแสดงความยินดีกับพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์และพัฒนาการอำเภอจังหาร ในโอกาสที่ได้มีคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูมิลำเนา  และแนะนำนัการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 5 ราย  ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด

💠 💠 💠 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)