หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายคมกริช ชินชนะ รกท.พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหมู่ ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ณบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)