หมอนเพื่อสุขภาพ กลุ่มหมอนเพื่อสุขภาพ

นางบุญเลี้ยง ศิริกังวาน ที่อยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-0008-7846
กลุ่มจึงได้ดัดแปลงรูปทรงของหมอนขิดเป็นรูปทรงมะละกอและทกลองใช้สามารถลดปัญหาคอตกหมอน ลดการปวดเมื่อยต้นคอ และคลายเครียดได้ สามารถนำติดตัวไปใช้ได้ในทุกสถานที่ ใช้เป็นหมอนอิงไว้ในรถยนต์หรือใช้เป็นของฝากของที่ระลึกและของขวัญในงานต่างๆได้
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน มาตรฐานเลขที่ มผช.381/2547 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ราคา 750 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)