@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว บ้านกู่กาสิงห์

@ร้อยเอ็ด@ ว่าที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน Otop เพื่อการท่องเที่ยว บ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อำคา แสงงาม ประธานชมรมท่องเที่ยวกู่กาสิงห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านotopเพื่อการท่องเที่ยวนำขมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมัคคุเทศก์น้อยนำชมโบราณสถานกู่กาสิงห์ และศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึก

(Visited 1 times, 1 visits today)