@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไม้ล่าว

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยนายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตาม ให้กำลังใจ และมอบแนวทางการขับเคลื่อน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไม้ล่าว หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

(Visited 1 times, 1 visits today)