@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสงเปลือย

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยนายคมกริช ชินชนะ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและมอบแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)