@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 21เมษายน 2559 เวลา 10.00น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ประชุมการจัดการสารสนเทศฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมบ้านตาหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายนิคม บูระพันธ์ พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนบ้านตาหยวกให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)