@ ร้อยเอ็ด @ มการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 พร้อมคณะ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)