@ ร้อยเอ็ด @ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยนายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมกับนายอำเภอทุ่งเขาหลวง นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล มอบเครื่องกันหนาว แก่ราษฎร์ตำบลมะบ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเขวาน้อย โดยมีนายบุญเสริม เครือน้ำคำ กำนันตำบลมะบ้า ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)