@ ร้อยเอ็ด @ คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ให้ นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 พร้อมคณะ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีผู้แทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหาญหกให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)