@ ร้อยเอ็ด @ การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ให้ นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 พร้อมคณะ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี โดยมี เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแคน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหนองแคนให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)