@ ร้อยเอ็ด @ การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 2 บ้านโคกสี หมู่ที่ 6

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี โดยมี นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเมยวดี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องบ้านโคกสีให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกิจกรรมฯ อย่างอบอุ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)