“ผ้าห่มฝ้ายทอมือ” กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเลิศ

นางศรีสงัด สุวรรณไตร ที่อยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-5025302
เนื้อผ้าที่มีความเป็นเลิศอันเกิดจากการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน และกี่กระตุก จากใยฝ้ายเล็กบาง ที่ได้รับการทออย่างประณีตตั้งใจ อย่างมีทักษะและความชำนาญ จนได้ผ้าผืนใหญ่ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอทั้งผืน สีอ่อนสบายตา ลวดลายดั้งเดิมเรียบง่าย (ลายลูกแก้ว, ลายลูกหวาย และลายยกดอก) ขนาดพอเหมาะสำหรับใช้ห่มกันหนาว และเป็นของฝาก ที่แสดงถึงความห่วงไย
5. มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
2) OPC ระดับ 4 ดาว
3) รางวัล SMEs National Awords 2014 (จากการออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น ชุดหมอนเอกประสงค์

(Visited 1 times, 1 visits today)