“ปลาร้าบองสุก” “แม่หวา”

จันทร์ถวา พูลเพิ่ม ที่อยู่ ๑๔/๑ ถนนเทวาภิบาล ซอย ๑๓
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 043 – 522837, 085 – 3730062
มีความหอมของเครื่องเทศ รสชาติดั่งเดิมแบบอีสานและใช้ปลาร้าที่หมักเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 – 2 ปี
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
๑. OTOP คัดสรร ๕ ดาว
๒. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)