“ถั่วป่านทอง” ถั่วทอดเค็ม

กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่าน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์
นางประมวล พลพุทธา ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0869097843 ,0867559345
เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ เมล็ดถั่วลิสง มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของแม่บ้านเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่เป็นธรรมชาติ รสชาติ กรอบ มัน เค็ม แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน
5. มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
– มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 1147/2549 ลว. 12 ธ.ค.2556
– อย.เลขที่ 4520114320002
– คัดสรรระดับ 2 ดาว ปี พ.ศ.๒๕47 และ พ.ศ.2549
– คัดสรรระดับ 4 ดาว ปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554
– รางวัล อย.quality award 2014

(Visited 1 times, 1 visits today)