กลุ่มทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม

ประธานกลุ่ม นางพรพิมล ไพรบูรณ์
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 12 บ้านทุ่งสว่างสามัคคี ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เบอร์โทรศัพท์ 043-509217 ,089-6173584
ตัวอักษรที่สวยงามบนผืนฟืมเป็นตัวอักษรที่บ่งบอกถึงความห่วยใย รัก และคิดถึง สำหรับฟืมทำจากไม้มงคลเช่น ไม้มะยม ไม้ยอ ไม้กันเกลา (ไม้มันปลา) ตัวซองผ้ามีลวดลายสวยงามที่แตกต่างสามารถเก็บเอกสารได้
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1.ประกาศนียบัตร OTOP ปี 2553 ระดับ 2 ดาว
2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มผช.424/2547
3.ประกาศนียบัตร OTOP ปี 2547 ระดับ 2 ดาว
ฟืมซองเก็บเอกสาร ชิ้นละ 299 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)