Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

  ลงแขกเกี่ยวข้าวชุมชนส่างสูง
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนารวม ตามโครงการ
ธนาคารข้าว ธนาคารใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ของชุมชนส่างสูง"
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  ธนาคารข้าว ธนาคารใจ ใต้ร่มพระบารมี
   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานเปิดงานธนาคารข้าว ธนาคารใจ ใต้ร่มพระบารมี
มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยนายอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอศรีสมเด็จ
  ... รายละเอียด ... 
  รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นำทีมข้าราชการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมงาน
รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในงานได้รับ
เกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
  ... รายละเอียด ... 
  5 ธันวามหาราช
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สมสมเด็จพระศรีนครินทร์
  ... รายละเอียด ... 
  ลงนามถวายพระพร ณ ศิริราช
  พระภิกษุอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เหล่าข้าราชการพัฒนาชุมชน
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ รพ. ศิริราช

  ... รายละเอียด ... 
  ตรวจราชการเดือนพฤศจิกายน
   นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตราจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ติดตาม/นิเทศตรวจราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการปฐมนิเทศผู้นำ อช. /ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน
งานของกลุ่มอำเภอที่ ๑ และกลุ่มอำเภอที่ ๓
  ... รายละเอียด ... 
  พัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมสาเกตุนคร
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ๕๗
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
   
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
  แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
  รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
  ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00040645
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 1
 ผู้ชมเมื่อวาน 15
 ผู้ชมเดือนนี้ 16
 ผู้ชมทั้งหมด 40645
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Fri 23 January, 2015 16:29

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์