Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

  เตรียมความพร้อทด้านการเบิกจ่าย
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติหการ
การเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายการเงินและ
การดำเนินงานตามยุทะศาสตร์ ณ ห้องเพทาย
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  ข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน
   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่งเสริมธรรมาภิบาล
ดีเด่น ๓๐ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย
์ชัยมงคล (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  ทบทวนยุทธศาสตร์ 57
    นางสาวสุณี สทุธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  เตรียมงานยุทธศาสตร์ 58
    นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานการประชุมคณะทำงานขับเลื่อนกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์
การกำหนดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปี
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  สานต่อ ศรีสมเด็จโมเดล
    นายพลากร บุญประคอง รอง ผวจ รอ
ประธานการประชุมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐาน
มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พจ รอ ให้การต้อนรับ
ครั้งนี้เป็นการต่อยอดงานศรีสมเด็จโมเดล
โดยน้ำข้อมุลจปฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นข้อมูลไปแก้ไข
ปัญหาชุมชน
  ... รายละเอียด ... 
  กรมวังใหญ่ ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง
   เช้านี้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ว่าที่ รต.กิตติ ขันธมิตร
กรมวังใหญ่ ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ี ณ บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.รอ.
นส.สุณี สุทธิวานิช พจ.รอ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
ท้องถิ่น ประชาชน รอให้การต้อนรับ

  ... รายละเอียด ... 
  CPF คืนความสุขให้คนจน
   นนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับมอบแม่เป็ดพันธุ์ไข
่ จากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
จำนวน ๕๐๐ ตัว มูลค่า ๑๐๐๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการ
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ๕๗
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตน์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
   
  รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
  ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
รวมงานนำเสนองานประชุมใหญ่
   
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00035946
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 3
 ผู้ชมเมื่อวาน 72
 ผู้ชมเดือนนี้ 1509
 ผู้ชมทั้งหมด 35946
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
PPT ภาระกิจทีมวิทยากร
PPT วิทยากรเวทีเผยแพร่ทางออกประเทศไทย
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (ลูกทุ่ง)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (cha cha)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (acustic)
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์
Update : Thu 30 October, 2014 20:07   By Metashit Sirichancheun

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009   โทรสาร 043-513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น