Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเชียน
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกษม ตรีโอษ พัฒนาการอำเภอโพนทอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเชียน ณ บ้านวังชัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนฃัยศรี อำเภอโพนทอง
  ... รายละเอียด ... 
 หน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
  ... รายละเอียด ... 
  เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนโยบายให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ... รายละเอียด ... 
  "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
   นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมฃน เขตตรวจที่ 12 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"โดยมี นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเยี่ยมชม
  ... รายละเอียด ... 
  ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยม
   นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมฃน เขตตรวจที่ 12 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
  ... รายละเอียด ... 
  เพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชี
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมอบนโยบายการเพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชี ีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตณ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
  ... รายละเอียด ... 
  เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด นางสาวสุณี สุทธิวาณิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
  ... รายละเอียด ... 
  "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
วันที่ 30 มกราคม 2558 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีการเปิดงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ณ บริเวณลาน @ otop(ศูนย์จำหน่ายสินค้า otop)
  ... รายละเอียด ... 
 มนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด 46 ปี อาสาพัฒนาชุมชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ประธานเปิดโครงการ"มนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด" และกิจกรรมครบรอบ๔๖ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ โดยมี นส.สุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ๕๗
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1/2558
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
  แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
  รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
  ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00043418
 ผู้ชมขณะนี้ 2
 ผู้ชมวันนี้ 16
 ผู้ชมเมื่อวาน 0
 ผู้ชมเดือนนี้ 16
 ผู้ชมทั้งหมด 43418
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Wed 11 March, 2015 8:45  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์