Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

 

อธืบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
... รายละเอียด ... 
...คลิ๊กดาวน์โหลด...

 "หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
  นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให
้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ
  ... รายละเอียด ... 
 "เสริมสร้างความตะหนักในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"
   นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
  ... รายละเอียด ... 
 "OTOP คัดสรร สวรรค์เมืองร้อยเอ็ด"
   นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการ"OTOP คัดสรร สวรรค์เมืองร้อยเอ็ด" ณ ถนนหน้าศาลากลาง เนื่องในงาน

"มิ่งมงคลสถิตในใจประชา 60 ปี รอยยาตรายังจารึก" จังหวัดร้อยเอ็ด นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

และกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ
  ... รายละเอียด ... 
 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
   นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มงานสารสนเทศ /ฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
  ... รายละเอียด ... 
 "ด้วยรักและผูกพัน"
   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา แสดงมุทิตาจิต นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
  ... รายละเอียด ... 
 "นโยบาย ปี 2559"
   นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบนโยบายการทำงานพัฒนาชุมชน ปี 2559 โดยมี  นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมรับมอบนโยบาย
  ... รายละเอียด ... 
 "ก้าวย่าง ปีที่ 54 กรมการพัฒนาชุมชน"
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมครบรอบการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบ 53 ปี
  ... รายละเอียด ... 
 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสมพงษ์ บำรุงรส พัฒนาการอำเภอโพธิ์ฃัย ที่เกษียณอายุ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์
  ... รายละเอียด ... 
 "กีฬาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชน "
    นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครอบครัวพัฒนาชุมชน ร้อยเอ็ด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา กล่าวรายงาน
  ... รายละเอียด ... 
 "ประกาศเกียรติคุณ 2558"
   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โดยมีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
  ... รายละเอียด ... 
 "OTOP @ ROIET"
   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP @ Roi Et หลังศาลากลางจังหวัด โดยมีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
  ... รายละเอียด ... 
 "OTOP สนามบินร้อยเอ็ด"
    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีเปิด บู๊ต OTOP สนามบินร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
  ... รายละเอียด ... 
 "CDD DAY"
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ร่วมงานโครงการ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
  ... รายละเอียด ... 
 สัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับผู้บริหาร ปี 2558
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ศึกษาดูงานนิทรรศการ “ภูษาแพรพรรณ สายสัมพันธ์ อาเซียน” ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ... รายละเอียด ... 
 สัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับผู้บริหาร ปี 2558
 นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ศึกษาดูงานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ และศูนย์สร้างสรรค์งาน ออกแบบ (TCDC) ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
  ... รายละเอียด ... 
 อารยธรรมทุ่งกุลา สู่ภูมิปัญญา OTOP ไทย เทิดไท้องค์ราชินี
  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อารยธรรมทุ่งกุลา สู่ภูมิปัญญา OTOP ไทย เทิไท้องค์ราชินี ประจำปี 2558 ณ เวทีกิจกรรงานลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                    ข่าวย้อนหลังปี 2557 ข่าวย้อนหลัง ปี 2558

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
  ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี 2559
ข้อมูล กชช2ค2558
ข้อมูล จปฐ ปี 2558
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 58
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 57
ข้อมูล จปฐ ปี 57
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย


กรอบการประเมินรอบที่ 2/2558
PMQA 2558
โครงการหมู่บ้านร้อยเอ็ดสร้างสรรค์(CVR)
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2558
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1/2558
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
คู่มือ การจัดกิจกรรม 5 ส.
ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ
์และสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้
ให้กับ ประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  <<<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดแสดงและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์(Road Show)กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของ
ที่ระลึกโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  <<<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกเเบบการนำเสนอข้อมูล
พร้อมสื่ออุปกรณ์ในการนำเสนอ โครงการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเเละเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>>
ประกวดราคาจ้างเหมาออกเเบบเเละจัดทำบูธ
ประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเเละ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 

<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>

สอบราคาจ้างจัดทาป้ายพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและสาธิตผลิตภัณฑ
์เป็นของฝากของที่ระลึกกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
์เป็นของฝากของที่ระลึกโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุชุดเครื่องนอนสาหรับครอบครัว
Home Stay กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝาก
ของที่ระลึกโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 255700048310
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 3
 ผู้ชมเมื่อวาน 6
 ผู้ชมเดือนนี้ 167
 ผู้ชมทั้งหมด 48310
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Wed 3 February, 2016 8:29  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์