Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอโพนทอง
  นางสาวสุณี  สุทธิวานิช  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการที่  12(นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์)
  ... รายละเอียด ... 
  "The Best Roi -Et Product to Singapore "
 ร้อยเอ็ด จัดRoad show "The Best Roi -Et Product to Singapore " ณ สถานฑูตไทย ประจำสิงคโปร์ "มุ่งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบ OTOP และนักธุรกิจจังหวัดร้อยเอ็ด"
  ... รายละเอียด ... 
  รดน้ำ ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานครอบครัวหรรษา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด เพื่อให้ชาว พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านพร้อมเครือญาติ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
  ... รายละเอียด ... 
  "ครอบครัวหรรษา พัฒนาชุมชน ๑๐๑"
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานครอบครัวหรรษา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในครบ 6 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ วัดเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และบริจาคทุนการศึกษาเด็กยากจนในชนบท จำนวน 193 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
  ... รายละเอียด ... 
  แห่กัณฑ์หลอน กัณฑ์จอบ บุญผเหวดร้อยเอ็ด
   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมแห่กัณฑ์หลอน กัณฑ์จอบ เนื่องในการจัดงานบุญผเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
  ... รายละเอียด ... 
  "วันสตรีกากล ๘ มีนาคม ๒๕๕๘"
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด " เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลาน @ otop(ศูนย์จำหน่ายสินค้า otop)
  ... รายละเอียด ... 
 บุญผเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เยี่ยมชมการออกร้านงานบุญผเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๘ โดยมี นส.สุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 58
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 57
ข้อมูล จปฐ ปี 57
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2558
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1/2558
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
  แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
  รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
  ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00044052
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 2
 ผู้ชมเมื่อวาน 16
 ผู้ชมเดือนนี้ 650
 ผู้ชมทั้งหมด 44052
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Fri 24 April, 2015 11:41  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์