Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

 

  Road Show OTOP
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
งานตลาอนัดสินค้าโอทอป และ Road Show OTOP
และมหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีนายนิคม บูระพันธ์
พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิให้การต้อนรับ ณ สนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
  ... รายละเอียด ... 
  สงกรานต์ปีใหม่ไทย กับ ผวจ
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
รดน้ำขอพรจากนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ พร้อมจัดงานรดน้ำขอพร จากผู้อาวุโส
พัฒนาชุมชน ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  สงกรานต์ปีใหม่ไทย กับรอง ผวจ
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
รดน้ำขอพรจากนายพลากร บุญประคอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์
  ... รายละเอียด ... 
  พอสว ออกเยี่ยมอาจสามารถ
   นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนโครงการ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่ ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวสุณี
สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการ
  ... รายละเอียด ... 
  พลังสตรี ปี ๒ แตงกวาระบบสายน้ำหยด
   นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามการถ่ายทำสารคดี
พลังสตรีปี ๒ จังหวัดร้อยเอ็ดภูมิใจนำเสนอกลุ่ม
ปลูกแตงกวาระบบสายน้ำหยดตำบลโนนสง่า
บ้านขนวน อำเภอปทุมรัตต์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มาต่อยอดการปลูกแตงกว่าระบบน้ำหยด
  ... รายละเอียด ... 
 ถนนคนเดิน ประเพณีบุญสงกรานต์
  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกยรติเป็นประธานเปิดงาน ถนนคนเดิน ลานเรียนรู้วัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ประเพณีบุญสงกรานต์ และ OTOP TO THE FACTORY AND FESTIVAL จังหวัดสระแก้ว มีนายพลกร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสาวนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานิ
  ... รายละเอียด ... 
 อช.เข้มแข็ง ชุมชนพัฒนา
   เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. หอประชุม
อำเภอโพนทอง นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากอำเภอโพนทอง
หนองพอก เมยวดี โพธิ์ชัย เสลภูมิ
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตน์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
   
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
รวมงานนำเสนองานประชุมใหญ่
   
รายละเอียดตัวชี้วัด IPA 
คู่มือวิทยาลัยชุมชน ศอช.ต้นแบบ
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๖
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๕
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 56
 
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00026270
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 1
 ผู้ชมเมื่อวาน 50
 ผู้ชมเดือนนี้ 530
 ผู้ชมทั้งหมด 26270
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT ภาระกิจทีมวิทยากร
PPT วิทยากรเวทีเผยแพร่ทางออกประเทศไทย
สิงที่ส่งมาด้วย ๔ โปรแกรมป้องกันไวรัส
สิงที่ส่งมาด้วย ๓ โปรแกรมป้องกันไวรัส
สิงที่ส่งมาด้วย ๒ โปรแกรมป้องกันไวรัส
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (ลูกทุ่ง)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (cha cha)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (acustic)
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์
Update : Thu 17 April, 2014 11:30   By Metashit Sirichancheun

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009   โทรสาร 043-513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น