Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

  เตรียมงานยุทธศาสตร์ 58
    นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานการประชุมคณะทำงานขับเลื่อนกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์
การกำหนดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปี
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  สานต่อ ศรีสมเด็จโมเดล
    นายพลากร บุญประคอง รอง ผวจ รอ
ประธานการประชุมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐาน
มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พจ รอ ให้การต้อนรับ
ครั้งนี้เป็นการต่อยอดงานศรีสมเด็จโมเดล
โดยน้ำข้อมุลจปฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นข้อมูลไปแก้ไข
ปัญหาชุมชน
  ... รายละเอียด ... 
  กรมวังใหญ่ ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง
   เช้านี้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ว่าที่ รต.กิตติ ขันธมิตร
กรมวังใหญ่ ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ี ณ บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.รอ.
นส.สุณี สุทธิวานิช พจ.รอ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
ท้องถิ่น ประชาชน รอให้การต้อนรับ

  ... รายละเอียด ... 
  CPF คืนความสุขให้คนจน
   นนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับมอบแม่เป็ดพันธุ์ไข
่ จากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
จำนวน ๕๐๐ ตัว มูลค่า ๑๐๐๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการ
  ... รายละเอียด ... 
  ถวายพระพรในหลวง ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ... รายละเอียด ... 
  วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
นำทีมข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญถวายเพล
การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ณ บริเวณศูนย์แสดง
และจำหน่ายสินค้าโอทอป จังหวัดร้อยเอ็ด
บรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้ม ภาคภูมิ
  ... รายละเอียด ... 
  มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เล่าขานความดี
   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานงานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เล่าขานความดี ก้าวสู่ ๕๓ ปี
ที่ภาคภูมิ มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ ร้อยเอ็ด
งานนี้มอบรางวัลให้กับข้าราชการที่ทำคุณความดี
ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน จำนวนมากกว่าร้อยรางวัล
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ๕๗
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตน์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
  ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
รวมงานนำเสนองานประชุมใหญ่
   
รายละเอียดตัวชี้วัด IPA 
คู่มือวิทยาลัยชุมชน ศอช.ต้นแบบ
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00035635
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 9
 ผู้ชมเมื่อวาน 25
 ผู้ชมเดือนนี้ 1198
 ผู้ชมทั้งหมด 35635
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
PPT ภาระกิจทีมวิทยากร
PPT วิทยากรเวทีเผยแพร่ทางออกประเทศไทย
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (ลูกทุ่ง)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (cha cha)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (acustic)
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์
Update : Wed 22 October, 2014 10:10   By Metashit Sirichancheun

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009   โทรสาร 043-513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น