” @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ” วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วย นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)