ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดำรงค์ ศิริวิชญ อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์   OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP

จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดพิธีเปิดโครงการ (kick Off) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จุดดำเนินการระดับจังหวัด ณ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส บ้านแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด