ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการผลิตการตลาดแก่กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเครือข่ายสัมมาชีพ และกลุ่มผลิตถั่วป่านทอง