ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อยเอ็ด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่ม งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และสนับสนุนการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศชุมชนปี2561

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงิน จำนวน ๓๓,๗๐๐ บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ประธานรับมอบในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ (๘ ธ.ค.๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สพจ.ร้อยเอ็ด.

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดร้อยเอ็ด คนไทยยิ้มได้ ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุด kick off ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณถนนรัชนูปการ (ข้าง ร.ร.เมืองฯ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 0 9.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบปีที่ 49

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560