ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอร่วมรับชมการประชุมMorning Brief ครั้งที่ 22/2562 จากกรมการพัฒนาชุมชน

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ต รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่10/2562

นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนักวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบนโยบายและร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และคณะ