ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทวี จงเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด​ กล่าวต้อนรับ นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาศเป็นประธานพิธีเปิด “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัด

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง