ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ  “บ่ายนี้มีคำตอบ”โดยกล่าวถึงประเด็น “ความร่วมมือของจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดงานเส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน” ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาองค์กรสตรี สู่วิถีก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0  (วันสตรีไทย) และมหกรรมความสำเร็จกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561