ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการสื่อสารการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กทม.